Disclaimer


Gebruikersvoorwaarden

Deze website is eigendom van de Comm.V. NUXCON (hierna: NUXCON), met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Proefhoevestraat 7. Het BTW nummer van NUXCON is 0841.467.377. Alle diensten die worden verstrekt door NUXCON zijn onderworpen aan haar algemene voorwaarden (met link naar de knop van de algemene voorwaarden). Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden, de gebruikersvoorwaarden, en het privacy beleid van NUXCON. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website.

Ongeoorloofd gebruik.

De gebruiker gaat de verbintenis aan om de website van NUXCON en de inhoud ervan niet te gebruiken zonder toestemming van NUXCON of op een onrechtmatige wijze. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, is ongeoorloofd:

- het gebruik waarbij een inbreuk wordt gepleegd op de privacy- en intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging

- het gebruik voor de plaatsing en/of verspreiding van publiciteit zonder voorafgaandelijke toestemming van NUXCON

- het gebruik voor de plaatsing en/of verspreiding van computervirussen en dergelijke, of voor materiaal met een lasterlijk, racistisch obsceen of bedreigend karakter

- handelingen die de functionaliteit en performantie van de website negatief beïnvloeden (zoals beschadiging, wijzigingen, tijdelijke of permanente onderbrekingen, verminderde toegankelijkheid, efficiëntie, etc.).

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, foto’s, alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan NUXCON of aan derden waarmee NUXCON daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Aansprakelijkheid

NUXCON geeft geen garanties voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie op deze website. NUXCON kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van deze website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website. NUXCON kan de inhoud van deze website ((hyper)links inbegrepen) te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline halen, aanpassen, wijzigen of aanvullen.

NUXCON kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade ingevolge het gebruik van deze website of van op deze website ter beschikking gestelde informatie. NUXCON is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

De website van NUXCON kan (hyper)links bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen, doch dit impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring met de inhoud ervan. NUXCON verklaart uitdrukkelijk dat zij geen verantwoordelijkheid draagt over de inhoud of over andere onderdelen van deze websites of pagina’s. NUXCON is in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk voor directe of indirecte schade ingevolge het gebruik van (de inhoud van) deze websites of pagina’s of van de op deze websites of pagina’s ter beschikking gestelde informatie, en ook niet voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

Privacyverklaring

NUXCON slaat geen persoonsgegevens op via de website tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt (zie cookies) of bv. via het contactformulier. De gebruiker heeft recht op inzage en correctie van zijn/haar persoonsgegevens. De gebruiker kan zijn/haar aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot NUXCON via info@nuxcon.be. Daarnaast kan de gebruiker zich wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel +32 2 274 48 00 Fax: +32 2 274 48 35 email commission@privacycommission.be

NUXCON maakt tevens gebruik van Google Analytics. Deze informatie (met inbegrip van het IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Consulteer hiervoor het privacybeleid van Google (link) alsook het privacybeleid van Google Analytics (link)

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

NUXCON gebruikt, naast de noodzakelijke cookies om de website optimaal te laten werken, ook cookies om voorkeuren van de gebruiker op te slaan, content en advertenties te personaliseren, en om functies voor social media te bieden en om het websiteverkeer te analyseren. Ook deelt NUXCON op die manier informatie over het gebruik van haar website met de met haar verbonden contractpartners noodzakelijk voor een optimale dienstverlening, maar ook voor social media, adverteren en analyse. Deze contractpartners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die de gebruiker heeft verstrekt of die werden verzameld op basis van het gebruik van hun diensten.

Bij een bezoek aan de website van NUXCON kunnen zogenaamde ‘cookies’ ook automatisch op de harde schijf van de computer van de gebruiker terechtkomen. Deze gegevens helpen NUXCON de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruikers. De gebruiker moet weten dat hij/zij deze cookies van zijn/harde harde schrijf kan verwijderen, cookies kan afwijzen of een waarschuwing kan ontvangen vooraleer een cookie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of help-functie van de gebruikte internetbrowser voor meer details.

Er bestaan verschillende soorten cookies: Noodzakelijke cookies : zijn noodzakelijk om de basisfuncties van de website (pagina navigatie etc.) op een degelijke manier te laten werken, en kunnen om die reden dus nooit worden geweigerd.

Functionele (voorkeuren) cookies : deze cookies staan toe dat de website bepaalde voorkeuren van de surfer onthoudt om het bezoek aan de website in het vervolg te vereenvoudigen.

Statistische/analytische cookies : deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van deze website, zodat NUXCON haar website kan optimaliseren

Tracking/ Marketing cookies : deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag op deze website, en het doorklikken naar andere websites in kaart te brengen om uw marketing te kunnen aanpassen

Er zullen hoe dan ook noodzakelijke cookies worden gebruikt. Voor functionele (voorkeuren), statistische en marketing cookies zal de specifieke toestemming van de gebruiker worden gevraagd via een cookie pop – up die verschijnt op de website van NUXCON.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op de inhoud van en alle geschillen die met betrekking tot de website van NUXCON. In geval van een geschil met NUXCON zijn enkel de rechtbanken van de provincie Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.